Certyfikaty ITIL

ITIL to, jak powszechnie wiadomo, zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Całość jest o tyle przydatna, że zawiera usystematyzowane podejście do zarządzania usługami IT. Metoda jest znana i polecana przez największe firmy informatyczne na świecie. ITIL poprawia jakość funkcjonowania działów oraz organizacji, które działają w obszarze IT. Jasno zdefiniowane cele i przejrzyste wskazówki przebiegu procesów, pozwalają z jednej strony dostarczać użytkownikom usług informatycznych na odpowiednim poziomie, a z drugiej obniżyć koszty. ITIL może być stosowany bez względu na wykorzystywane technologie czy też wielkość firmy.

Wszystko to przyczynia się do popularności kursów ITIL. Coraz większej ilości osób zależy na pozyskaniu certyfikatu ITIL, który otwiera mnóstwo drzwi. Stanowi on nie tylko potwierdzenie umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania procesami IT, ale może być również przepustką do kariery menedżera w IT.

O zdobyciu certyfikatu powinny pomyśleć przede wszystkim ci, którzy są menedżerami niższego i średniego stopnia. Samo szkolenie pozwoli uporządkować wiedzę według wytycznych, z góry ustalonych. Certyfikat ITIL stanowi pewnego rodzaju gwarancję, że osoby, które go posiadają będą w stanie porozumieć się wdanej dziedzinie. Powszechnie wiadomo również, że posiadanie certyfikatu wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. Obecni pracownicy z certyfikatem ITIL są bardzo pożądani na rynku pracy, dlatego też są oni już na wstępie w lepszej pozycji podczas negocjacji warunków. Mało tego, certyfikat będzie też kartą przetargową w drodze do awansu.

Metodologia ITIL usystematyzuje procesy w dziale IT, wyeliminuje chaos oraz ułatwi pracę menedżerowi IT. Wszystko to sprawia, że specjaliście z certyfikatem ITIL Foundation są tak bardzo rozchwytywani na rynku pracy.

Sam egzamin na poziomie Foundation ma formę testu, składającego się z 40 pytań. Do zaliczenia, wymagane jest uzyskanie 65% poprawnych odpowiedzi. Całość trwa około 60 minut.