ITIL

Serdecznie zapraszamy do udziału w serii szkoleń ITIL. Jest to bardzo dobry sposób na zwiększenie swoich umiejętności przedsiębiorczych.

Zapraszamy na szkolenia ITIL tych, którzy pragnął rozwoju i doskonalenia swych kompetencji zawodowych!

Szkolenia ITIL pozwalają na zaznajomienie się i na gruntowne poznanie najlepszych praktyk w zarządzaniu i dostarczaniu usług oraz infrastruktury IT. Wskazuję metody i techniki organizacyjne zasobów oraz sektorów IT za pomocą procesów, funkcji oraz ról, jakie dają zamierzoną wartość dla docelowego biznesu.

Szkolenia ITIL skierowane są do menedżerów oraz pracowników IT, administratorów, konsultantów IT, programistów, dostawców usług, audytorów IT.

W naszej ofercie znajduje się bardzo szeroki wybór szkoleń ITIL. Pogrupowane są w zależności od stopnia zaawansowania, także wybranej ścieżki zawodowo-kompetencyjnej, czy poziomu intensywności edukacyjnej. Co ciekawe, w naszej propozycji znajduje się także symulacja biznesowa – Apollo 13. Jest ona przede wszystkim poświęcona kadrze zarządzającej i pracownikom organizacji IT, którzy myślą o doskonaleniu procesów wewnętrznych w oparciu o najlepsze praktyki ITIL®.

ITIL to zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami IT. Jest to nic innego, jak biblioteka zawierająca odpowiednio usystematyzowane podejście do zarządzania usługami IT. Co istotne, zostały one sprawdzone oraz są polecane przez największe i najbardziej znane firmy informatyczne na świecie. Dzięki ITIL zarządzanie usługami IT staje się dużo łatwiejsze. Tak chyba w największym skrócie można zdefiniować, czym jest ITIL. Metoda ta jest niezwykle skuteczna, gdyż definiuje cele, ale i daje niezwykle jasne i konkretne wskazówki, które dotyczą każdego z procesów. Tym samym dostarcza się usługi informatyczne na możliwie najwyższym poziomie i co istotne, ich koszty są znacznie obniżone.

Co istotne, ITIL może być stosowany z powodzeniem, bez względu na wielkość firmy czy organizacji. Wykorzystywane technologie również nie są przeszkodą. Pamiętajmy, że ITIL niesie wiele korzyści, z czego główną jest optymalizacja i redukcja kosztów świadczenia usług IT.

Różnego rodzaju kursy z tego zakresu cieszą się dużą popularnością. Szkolenie pozwoli ogarnąć podstawową wiedzę z metodyki ITIL. Pozwoli ona zarządzać usługami IT. Warto podkreślić, że tylko kurs przeprowadzony na odpowiednim poziomie przez firmę posiadającą doświadczenie zagwarantuje przygotowanie do zdania certyfikowanego egzaminu ITIL Foundation.

Szkolenia ITIL na ogół trwają kilka dni. Dzięki temu przyswoi się konkretne informacje i zapozna z praktycznymi narzędziami ułatwiającymi pracę. Grupę docelową, do której adresowane są tego rodzaju szkolenia, stanowi kadra zarządzająca oraz pracownicy różnych działów IT, firm z sektora IT, pracownicy i kierownicy działu Servicedesk oraz osoby, zainteresowane poznaniem i zastosowaniem ITIL w praktyce. Szkolenia zapewnia odpowiednie przygotowanie do uzyskania certyfikatu ITIL Foundation. Sam egzamin składa się z testu jednokrotnego wyboru. Certyfikat w formie elektronicznej i papierowej otrzymuje każda osoba, która na egzaminie uzyskała niezbędną liczbę punktów do zaliczenia (wynik pozytywny uzyskuje się po osiągnięciu 65%).